วันจันทร์, กันยายน 23, 2019
เกษตรน่ารู้

การทำน้ำหมักเปลือกสับปะรดบำรุงดินเพิ่มผลผลิตพืช ลดต้นทุนการผลิต

1.12KViews

การทำน้ำหมักเปลือกสับปะรดบำรุงดินเพิ่มผลผลิตพืช ลดต้นทุนการผลิต ปุ๋ยเคมีเป็นที่นิยมในวงการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยเพราะสะดวกต่อการใช้งาน หาง่าย และให้ผลเร็วในระยะสั้น แต่จะส่งผลเสียต่อดินปลูกหากใช้ต่อเนื่องยาวนาน ถึงแม้จะมีราคาต่อหน่วยการลงทุนสูงปุ๋ยเคมีก็ยังเป็นทางเลือกที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ก่อนการจัดการด้านอื่น ๆ จึงทำให้ปัจจุบันต้นทุนในการผลิตภาคการเกษตรสูงขึ้น สวนราคาผลิตผลทางการเกษตรที่ปรับขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจ จนเกิดสภาวะหนี้สินภาคกาตามมา

นายจรูญ มาแก้ว ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เป็นอีกหนึ่งแกนนำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสับปะรดใช้บำรุงพืช ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงดิน และทำให้คุณภาพดินปลูกดีขึ้น จนผลผลิตพืชงอกงามโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี และยินดีเผยแพร่ข้อมูลไว้เป็นวิทยาทานให้แก่คนรุ่นหลังได้นำไปใช้ไว้ดังนี้

ส่วนผสม
1. เปลือกสับปะรดค่อนข้างฉ่ำจำนวน 3 ส่วน
2. กากน้ำตาล 3 ส่วน
3. น้ำมะพร้าว 1 ส่วน
4. ถังขนาด 10-15 ลิตร 1 ใบ

  • ตาสับปะรดมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากจึงนำมาหมักเพื่อผลิตเชื้อจุลินทรีย์

วิธีการทำน้ำหมักเปลือกสับปะรด
นำเปลือกสับปะรดมาสับให้ละเอียด เนื้อที่เกือบเน่าหรือเนื้อดีใส่รวมเข้ากันก็ได้ จำนวน 3 ส่วน เช่น 30 กิโลกรัม นำกากน้ำตาล 1 ส่วน(10 กิโลกรัม) ใส่ลงในน้ำมะพร้าว 1 ส่วน(10 กิโลกรัม) คนให้เข้ากันแล้วเทลงในสับปะรด คนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน คนทุกวัน ถ้าเห็นว่าเปลือกสับปะรดจมหมดแล้วถือว่าใช้ได้ จากนั้นนำมากรองด้วยผ้าขาว จะได้น้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ (ถังหมักควรใช้ถังพลาสติก)

การนำไปใช้
1. นำน้ำหมักเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ส่วนต่อ 20 ลิตร (ใช้กับไม้ผล)
2. นำน้ำหมักเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ส่วนต่อ 30 ลิตร (ใช้กับไม้ดอก)

  • ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปราดบริเวณโคนต้นไม้ทั่วทรงพุ่มหรือฉีดพ่นใบ ใช้สัปดาห์ละครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เวลาหมักแล้วจะเกิดจุลินทรีย์ เมื่อนำไปราดที่วัชพืชจุลินทรีย์จะกินวัชพืชและจุลินทรีย์จะขับถ่ายของเสียออกมา ที่เราเรียกว่าปุ๋ยหรือการย่อยสลาย จะทำให้ดินมีสภาพดีขึ้นด้วย
2. ลดต้นทุนการผลิต(ปุ๋ย)
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาพดินอุดมสมบูรณ์ ไร้สารพิษ ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลไม้ และ ดิน

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

  • ข้อมูลจาก คุณจรูญ มาแก้ว ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ , เกษตรกรก้าวหน้า
  • gurukaset
error: Content is protected !!