วันพฤหัส, กันยายน 19, 2019
พืชผัก/สมุนไพร

การปลูกผักปลัง ไว้รับประทาน ประโยชน์และสรรพคุณ

4.37KViews

การปลูกผักปลัง ไว้รับประทาน ประโยชน์และสรรพคุณ ผักปลังเป็นผักพื้นเมืองของภาคเหนือ ซึ่งนิยมรับประทานกันมาก เป็นไม้เลื้อย ลำต้นอวบน้ำ ชอบขึ้น ในสภาพที่ดินร่วนซุย ชุ่มชื้น การระบายน้ำดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนที่รับประทาน คือยอดอ่อน และ ช่อดอกอ่อน โดยนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือทำแกง โดยเฉพาะนิยมแกงกับแหนมหมู จะมีรสชาติอร่อยมาก ที่สำคัญคือผักชนิดนี้ไม่มีโรคแมลง ดังนั้นผักปลังจึงปลอดจากสารเคมี


ผักปลังปลูกได้ตลอดปี แต่ระยะเวลาในการปลูกผักปลังที่เหมาะสม คือ การปลูกผักปลังชุดแรกประมาณเดือนเมษายน จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมกราคม หลังจากนั้นต้นผักปลังจะโทรม ไม่ค่อยแตกยอด จึงทำการรื้อเพื่อปลูกผักปลังชุดใหม่ต่อไป

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้เถาล้มลุก (HC) ลำต้นสีเขียวอ่อน เรียกว่า “ผักปลังขาว” หรือลำต้นสีม่วงแดง เรียกว่า “ผักปลังแดง” ลำต้นอวบน้ำ เกลี้ยง ไม่มีขน แตกกิ่งก้านสาขาได้มาก รากขยายเป็นหัวสะสมอาหาร
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบเรียงสลับ แผ่นใบอวบน้ำ ลักษณะใบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัว ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีสีเขียวเป็นมันเกลี้ยง เมื่อขยี้ดูจะเห็นเป็นเมือกเหนียว
ดอก ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ หากเป็นผักปลังขาวดอกจะมีสีขาว แต่ถ้าเป็นผักปลังแดงดอกจะมีสีขาวอมชมพู ช่อดอกยาวประมาณ 2-8 นิ้ว ไม่มีก้านดอก กลีบดอกมีฐานติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ


ผล มีลักษณะรูปร่างทรงกลม ฉ่ำน้ำ ขนาด 5 มม. หรือเท่าเมล็ดถั่วเหลือง ผลแก่สีม่วงอมดำ เนื้อนิ่ม ภายในผลมีน้ำสีม่วงดำหรือสีขาว
เมล็ด ลักษณะรูปเกือบกลม เปลือกหุ้มเมล็ดเปราะ
นิเวศวิทยา
เป็นพืชในเขตร้อนของเอเชียและแอฟริกา ขึ้นเองตามที่ชุ่มชื้นทั่วไป นิยมปลูกตามริมรั้วหรือสร้างค้างให้เลื้อย ปลูกเพื่อใช้เป็นผักและสมุนไพร แล้วกระจายแพร่พันธุ์ไปตามท้องที่ ๆ มีฝนชุก
การเตรียมพันธุ์
เก็บผลแก่ของผักปลังที่ขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อแก่เต็มที่จะมีสีม่วงเข้มเป็นผลทรงกลม ฉ่ำน้ำ ข้างในมีเมล็ดจำนวน 1 เมล็ดต่อผล นำมาตากเมล็ดจนแห้ง
วิธีการปลูกผักปลัง
1. เตรียมดินโดยการไถพรวน ทำแปลงกว้างประมาณ 1.20 เมตร ยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ความยาวตามลักษณะของพื้นที่
2.ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ในขณะเตรียมดินไร่ละประมาณ 1-2 ตัน
3. เตรียมหลุม ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุมประมาณ 30 เซนติเมตรและระยะระหว่างแถวประมาณ 80 เซนติเมตร
4. นำเมล็ดของผักปลังที่เตรียมไว้มาลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ ปลูกลึกประมาณ 1 เซนติเมตร
5.ใช้ฟางข้าวหรือเศษหญ้าคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้น
6. ปักค้างไม้ไผ่ เพื่อให้ลำต้นเลื้อยขึ้น เพราะการทำค้างนอกจากช่วยให้ผักปลังเจริญเติบโตดีแล้ว ยังช่วยทำให้เก็บยอดสะดวก การดูแลรักษา


1. การให้น้ำ ทำการรดน้ำทุกวันเช้าเย็น เพื่อให้แปลงมีความชื้นพอเหมาะอยู่เสมอ หรือหากมีน้ำเพียงพออาจปล่อยน้ำตามร่องแปลงก็ได้
2. การให้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 จำนวน 2 ส่วน ผสมกับปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46 – 0 – 0 ) จำนวน 1 ส่วน ผสมน้ำรดทุก 15 วัน โดยผสมน้ำในอัตราส่วนปุ๋ยเคมี 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
เมื่อผักปลังมีลำต้นยาวประมาณ 20 เซนติเมตรจะเริ่มเด็ดยอด โดยเวลาที่เหมาะสมคือในตอนเช้ามืด เพราะจะทำให้ได้ผักที่อวบและสด และสามารถเก็บยอดดอกได้ทุกวัน ผักปลังมีคุณสมบัติ คือเมื่อเด็ดยอดจะทำให้แตกยอดมาก เมื่อเก็บแล้วนำมามัดเป็นกำ

ที่มา prayod , legendnews

เรียบเรียงโดย gurukaset

error: Content is protected !!