วันจันทร์, กันยายน 16, 2019
เกษตรน่ารู้

น้ำหมักชีวภาพ สูตรไข่ไก่ เร่งการเจริญเติบโต ลดต้นทุนการผลิต

3.38KViews

น้ำหมักชีวภาพ สูตรไข่ไก่ เร่งการเจริญเติบโต ลดต้นทุนการผลิต น้ำหมักชีวภาพ คือ น้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ ซึ่งอาจหมักร่วมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง กระบวนการหมักของน้ำหมักชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ำตาลและน้ำตาลจากสารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงาน


ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพด้านการเกษตร ใช้ฉีดพ่นหรือเติมในดินหรือน้ำ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดินและน้ำ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินและน้ำ ใช้รดต้นพืชหรือแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์เพื่อเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช เป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืชกระตุ้นการเกิดราก ใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตรช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการแตกตาดอก เพิ่มความแข็งแรง ช่วยต้านแมลงศัตรูพืช และลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น ปัจจุบันน้ำหมักชีวภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมในการปลูกผักอินทรีย์


น้ำหมักชีวภาพจากไข่ไก่ มีส่วนประกอบและวิธีทำดังนี้
ส่วนประกอบ
1.ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
3.แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน
4.ยาคูลท์ 1 ขวด


วิธีทำ
1.ชั่งไข่ไก่ 5 กิโลกรัม
2.ใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ปั่นไข่ไก่ให้ละเอียด (ปั่นพร้อมเปลือก)
3.ชั่งกากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
4.นำไข่ไก่และกากน้ำตาลผสมให้เข้ากัน
5.เทยาคูลท์ลงไปผสม
6.บี้แป้งข้าวหมากลงไปผสม
7.คนให้เข้ากัน ปิดฝา แล้วเก็บไว้ในที่ร่ม 14 วัน
Cr.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

error: Content is protected !!