วันพฤหัส, กันยายน 19, 2019
พืชสวน/ไม้ผล

เทคนิคการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ไว้รับประทาน

1.41KViews

เทคนิคการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ไว้รับประทาน ไผ่ตง (Sweet Bamboo) หรือนิยมเรียก ไผ่ตงลืมแล้ง เป็นไผ่ไม่มีหนาม มีลำต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ นิยมปลูกมากในแถบภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด เนื่องจาก ให้หน่อ และลำต้นขนาดใหญ่ หน่อนำมาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง หน่อไม้กระป๋อง รวมถึงหน่อไม้สดนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ให้เนื้อกรอบหวาน ส่วนลำต้นขายส่งโรงงานกระดาษ ใช้ทำไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง และไม้ใช้สอยอื่นๆ

พันธุ์ไผ่ตงลืมแล้ง
1. ไผ่ตงเขียว
ไผ่ตงเขียวมีลำต้น และหน่อขนาดเล็ก และสั้นกว่าไผ่ตงดำ มีลำต้นขนาด 5 –12 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียวเข้ม ผิวเรียบเป็นมันลื่น มีทรงพุ่มค่อนข้างทึบ เนื่องจากมีแขนง และใบมาก ตั้งแต่ความสูงประมาณ 1 เมตรขึ้นไป ถึงปลายยอด หน่อมีรูปทรงกรวย สีของกาบหน่อเป็นสีเขียว ขอบกาบเป็นสีม่วงแดง และมีขนสีม่วงแดง เมื่อลอกกาบหน่อออกบริเวณเหนือรอยกาบจะมีสีเขียวอมเหลือง แตกต่างจากไผ่ตงพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด อาจพบหน่อออกตามลำต้นบริเวณข้อได้ น้ำหนักหน่อประมาณ 1 – 4 กิโลกรัม เนื้อของหน่อค่อนข้างเหลืองหยาบ มีเสี้ยนมาก ใบกาบลู่ลงไม่แนบชิดกับบริเวณโคนหน่อ ส่วนใบมีขนาดเล็กและบาง มีสีเขียวเข้มมากกว่าพันธุ์อื่น

2. ไผ่ตงดำ
ไผ่ตงดำมีลำต้นเตี้ยกว่าไผ่ตงหม้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 –12 เซนติเมตร ผิวลำต้นสีเขียวอมเทา มีขนขึ้นปกคลุมบริเวณโคนต้น และบริเวณปล้องมีนวลแป้งสีขาว เมื่อจับจะรู้สึกสากมือ กิ่งแขนงมีน้อย กิ่งแขนงเริ่มแตกมากที่ความสูง 2 เมตรขึ้นไป หน่อมีขนาดปานกลาง อวบอ้วน มีน้ำหนัก 1 – 8 กิโลกรัม กาบหน่อมีสีน้ำตาลปนดำ มีขนละเอียดสีน้ำตาลดำคล้ายกำมะหยี่ เนื้อหน่อมีสีขาว นิ่มกรอบ และมีเสี้ยนน้อย หูใบกาบแข็ง และแนบติดกับโคนหน่อ ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียว และหนา มองเห็นร่องใบชัดเจน

3. ไผ่ตงหม้อ
ไผ่ตงหม้อเป็นพันธุ์ที่มีลำต้น หน่อ และใบใหญ่ไผ่ตงพันธุ์อื่นๆ มีลักษณะทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นตั้งตรงมี สูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12-18 เซนติเมตร ลำต้นมีสีเขียว มีนวลแป้งสีขาวปกคลุม ลำปล้องปล้องเรียบสม่ำเสมอ กิ่งแขนงมีน้อยมาก เริ่มแตกกิ่งมากตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป กิ่งแขนงส่วนมากเป็นกิ่งเดี่ยว ส่วนใบมีขนาดเล็ก สีเขียว ไม่หนาแน่น

หน่อมีสีน้ำตาลอมม่วงกับน้ำตาลดำอมม่วง มีขนาดหน่อใหญ่มาก หนักประมาณ 5 – 10 กิโลกรัม กาบหน่อมีขนละเอียดคล้ายไผ่ตงดำ บริเวณรอยต่อของกาบมีสีเปลือกมังคุด เนื้อหน่อมีสีขาว เนื้อค่อนข้างหยาบ และแข็งกว่าไผ่ตงดำ ใบกาบหุ้มแนบชิดกับโคนหน่อ

ไผ่ตงหม้อ เป็นไผ่ตงพันธุ์เดียวกันกับไผ่ยักษ์ ไจแอ้น แบมบู ที่นำเข้ามาปลูกจากประเทศจีน เริ่มปลูกที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแห่งแรก โดยเริ่มแรกนิยมปลูกเพื่อนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ และแปรรูปแกะสลัก ต่อมาเริ่มปลูกเพื่อนำหน่อมาบริโภค

4. ไผ่ตงหนู
ไผ่ตงหนู เป็นไผ่ตงที่มีลำต้น และหน่อเล็กกว่าไม้ไผ่ตงชนิดอื่นๆ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-6 เซนติเมตร แตกทรงพุ่มแน่น และค่อนข้างเตี้ย

พันธุ์ไผ่ตงแบ่งตามเวลาการออกหน่อ
1. พันธุ์เบา เป็นพันธุ์ที่มีช่วงเวลาการออกหน่อประมาณเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม ได้แก่ ไผ่ตงเขียว
2. พันธุ์กลาง เป็นพันธุ์ที่มีช่วงเวลาการออกหน่อประมาณเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน ได้แก่ ไผ่ตงดำ
3. พันธุ์หนัก เป็นพันธุ์ที่มีช่วงเวลาการออกหน่อประมาณเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม ได้แก่ ไผ่ตงหม้อหรือไผ่ตงใหญ่

ประโยชน์จากไผ่ตง
• หน่อไม้ไผ่ตงมีรสหวาน กรอบ นิยมนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงจืด แกงเลียง เป็นต้น รวมถึงนำมาลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก
• หน่อไม้ไผ่ตง มีขนาดใหญ่ เนื้อสีขาว นิยมนำมาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง หน่อไม้กระป๋อง หน่อไม้อบแห้ง เป็นต้น
• ลำต้น ส่งจำหน่ายโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
• ลำต้น ใช้เป็นไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง
• ลำต้น ใช้เป็นไม้ใช้สอยต่างๆ เช่น สร้างเรือนชั่วคราว สร้างกระท่อม ทำรั้วบ้าน เป็นต้น

การปลูกไผ่ตง

การเตรียมดิน และหลุมปลูก
เตรียมดินด้วยการไถกลบ และกำจัดวัชพืช 2 รอบ โดยตากดินนาน 5-7 วัน หลังจากนั้นทำการขุดหลุมปลูก กว้างxยาวxลึก ประมาณ 60x60x50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม และแถวที่ 3-4 เมตร พร้อมโรยปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีรองก้นหลุม

การปลูก
การปลูกไผ่ตงจะใช้วิธีการปลูกจากต้นพันธุ์ที่ขุดจากกอไผ่ตงหรือกิ่งตอน แต่ที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนกิ่ง ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านขายต้นไม้หรือฟาร์มไผ่ทั่วไป โดยการปลูกจะเริ่มในช่วงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-มิุถุนายน ระยะปลูก 3-4 เมตร/หลุม หลุมละ 1-2 ต้น ปลูกเอียง 45 องศา หลังจากปลูกควรใช้ฟางข้าววางคลุมต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน

การเก็บหน่อ
ไผ่ตงจะเริ่มเก็บหน่อเมื่อปลูกได้ประมาณ 3 ปี มีช่วงการเก็บหน่อระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ช่วงที่หน่อออกมากในช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม ตัดหน่อวันเว้นวันหรือ 4-5 วัน/ครั้ง โดยจะตัดในช่วงเช้ามืดเพื่อส่งจำหน่ายตลาดสดให้ทัน จำนวนหน่อ/กอประมาณ 20-40 หน่อ ขึ้นอยู่กับขนาดกอ และการจัดการ

ที่มา puechkaset

error: Content is protected !!