วันจันทร์, กันยายน 23, 2019
พืชผัก/สมุนไพร

เทคนิคการเพาะเมล็ดของผักแต่ละชนิด

3.25KViews

เทคนิคการเพาะเมล็ดของผักแต่ละชนิด นั้น มีการงอกของเมล็ดที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความหนาของเมล็ดผักชนิดนั้นๆ เป็นต้น

การเพาะเมล็ดผักบุ้ง

 1. เมล็ดแช่น้ำก่อนประมาณ 6 – 12 ชั่วโมง นำเฉพาะเมล็ดที่จมน้ำไปเพาะ
 2. ผักบุ้งจะใช้เวลางอกประมาณ 5 – 14 วัน
 3. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกคือ 18 – 25 องศาเซลเซียส
 4. อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 20 – 25 วัน

การเพาะเมล็ดคื่นช่าย

 1. นำเมล็ดคื่นช่ายแช่น้ำประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
 2. จากนั้นนำเมล็ดคื่นช่ายห่อด้วยผ้า หรือใส่กล่องพลาสติกถนอมอาหาร ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ 24 ชั่วโมง
 3. นำมาเพาะตามปกติ จะทำให้คื่นฉ่ายจะใช้เวลางอกประมาณ 5 – 7 วัน
 4. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกคือ 15 – 20 องศาเซลเซียส
 5. ต้นคื่นช่ายจะมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70 – 80 วัน

การเพาะเมล็ดผักชี

 1. นำเมล็ดผักชี มาห่อด้วยกระดาษหรือผ้าแล้วใช้ท่อพีวีซี กลิ้งคลึงเมล็ดให้แตกเป็น 2 ซีก
 2. จากนั้นนำเมล็ดผักชีไปแช่น้ำอุ่นประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง (หรือจนกว่าเมล็ดจะจม)
 3. นำไปเพาะตามปกติจะทำให้ผักชีงอกได้เร็วขึ้น ปกติผักชีจะใช้เวลางอกประมาณ 5 – 7 วัน
 4. ผักชีไทย อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 40 – 50 วัน
 5. ผักชีลาวอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 55 – 60 วัน

การเพาะเมล็ดพืชตระกูลแตง

พืชตระกูลแตง ได้แก่ แตงกวา, แตงโม, แคนตาลูป, เมล่อน, แตงไทย, ฟักทอง, น้ำเต้า ฯลฯ

 1. นำเมล็ดมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียส โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าเมล็ดจะจมน้ำ
 2. จากนั้นให้นำเมล็ดมาเพาะในกล่องพลาสติกถนอมอาหารโดยวางรองด้วยกระดาษชำระพรมน้ำให้ชุ่ม
 3. จากนั้นปิดฝาให้สนิท นำไปตากแดดในช่วงเช้าประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง จะทำให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น
 4. โดยปกติจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 4 – 7 วัน เมื่อเมล็ดเริ่มงอกก็นำไปเพาะลงวัสดุปลูกต่อไป

แตงโมเปลือกลาย, แตงโมเปลือกดำ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 35 – 40 วันหลังจากดอกบาน

แตงไทย อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50 – 55 วันหลังจากหยอดเมล็ด

แตงกวา อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 6 – 7 วันหลังดอกบาน

เมล่อน, แคนตาลูป อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 40 – 60 วันหลังผสมเกสร (แล้วแต่ชนิดของสายพันธุ์)

การเพาะเมล็ดพืชกลุ่มพริก, มะเขือ, มะเขือเทศ

 1. นำเมล็ดมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าเมล็ดจะจมน้ำ
 2. จากนั้นให้นำเมล็ดมาเพาะในกล่องพลาสติกถนอมอาหารโดยวางรองด้วยกระดาษชำระพรมน้ำให้ชุ่ม
 3. จากนั้นปิดฝาให้สนิท นำไปตากแดดในช่วงเช้าประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง จะทำให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น
 4. โดยปกติจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 5 – 10 วัน เมื่อเมล็ดเริ่มงอกก็นำไปเพาะลงวัสดุปลูกต่อไป

มะเขือเทศ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70 – 80 วันหลังจากหยอดเมล็ด

พริก อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50 – 60 วันหลังจากหยอดเมล็ด

มะเขือเปราะ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50 – 60 วันหลังจากหยอดเมล็ด

การเพาะเมล็ดผักสลัดชนิดต่างๆ

 1. เพาะกล้าสลัดโดยใช้กล่องถนอมอาหารที่มีฝาปิดสนิท รองด้านในด้วยกระดาษชำระประมาณ 2 ชั้นแล้วพรมน้ำให้กระดาษเปียก และเทน้ำออก
 2. จากนั้นให้นำเมล็ดสลัดมาโรยลงบนกระดาษชำระ โดยไม่ต้องพรมน้ำซ้ำ แล้วปิดฝากล่องให้สนิท
 3. แนะนำให้นำไปวางไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น ห้องปรับอากาศ หรือในตู้แช่ผัก ประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง
 4. เมล็ดจะเริ่มงอกให้ย้ายลงวัสดุปลูกได้เลยครับ

อย่าปล่อยให้ 72 ชั่วโมง (3 วัน) เพราะรากจะยาวเร็วมากและทำให้ย้ายปลูกได้ยาก การกระตุ้นการงอกด้วยวิธีนี้จะทำให้เมล็ดที่เราเพาะมีเปอร์เซ็นต์การงอกและ ความสม่าเสมอของการงอกสูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคที่จะเข้าทำลายเมล็ดจากการเพาะเมล็ด ลงวัสดุปลูกโดยตรง ให้ผักที่ปลูกมีความสม่ำเสมอของต้นที่เท่ากัน มากกว่าการเพาะลงในวัสดุปลูกโดยตรง

เนื่องจากการเพาะลงวัสดุปลูกโดยตรงนั้นเมล็ดสลัดมี ความเสี่ยงที่จะถูกทำลายโดยเชื้อโรคหรือแมลง อีกทั้งผู้ปลูกยังควบคุมปัจจัยการงอกของเมล็ดได้ยากกว่าด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณ วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ

error: Content is protected !!